Field Meetings

Field meetings are held throughout the year, particularly in spring and summer. They vary from half-day to weekend excursions and visit a wide range of localities. They enable members to collect fossils and minerals and there is usually expertise on hand to help with identification.

Rydym yn cynnal cyfarfodydd maes trwy gydol y flwyddyn, yn arbennig yn y gwanwyn a’r haf. Mae’r rhain yn amrywio o deithiau hanner-dydd i deithiau penwythnos ac yn ymweld ag amryw o wahanol ardaloedd. Dyma gyfle i’r aelodau gasglu fossilau a mineralau – fel arfer bydd arbenigwr wrth law i’ch helpu i adnabod sbesimenau!