Publications & Downloads

The Group produces its own publications to cater for a range of geological ability. These include country-wide field guides, geological booklets and guided walks leaflets to local areas of interest.

The most recent book from the group is The Land of the Beacons Way,

Information about it and how to purchase a copy is available here

Mae’r Grwp yn cynhyrchu ei gyhoeddiadau ei hun, sy’n cwrdd â gofynion daearegwyr ar bob lefel. Mae’r rhain yn cynnwys llawlyfrau maes ar gyfer pob rhan o Gymru, llyfrynnau daearegol, a thaflenni sy’n sôn am deithiau tywys i fannau lleol sydd o ddiddordeb i ddaearegwyr

Download versions of the Walks Leaflets are available here