Skip to content

Lectures

Regular lecture meetings are held at Cardiff and Swansea Universities. Topics cover all aspects of geology and are suitable for all levels of knowledge. Light refreshments beforehand allow members to chat and socialise. At an annual Holiday Geology Meeting, held at the National Museum and Galleries of Wales, members show their own slides and specimens in a highly informal and friendly setting

Rydym yn cynnal darlithoedd rheolaidd ym Mhrifysgolion Caerdydd ac Abertawe. Mae'r pynciau yn ymdrin â phob agwedd ar ddaeareg, ac yn addas ar gyfer pob lefel o wybodaeth. Cewch gyfle hefyd i sgwrsio a chymdeithasu cyn y ddarlith dros luniaeth ysgafn. Rydym hefyd yn cynnal cyfarfod blynyddol o dan yr enw Daeareg Gwyliau yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru. Bydd yr aelodau yn dangos eu sleidiau a'u sbesimenau eu hunain mewn cyd-destun hynod o anffurfiol a chroesawgar.

Find us: here

For details of our future meetings, see our latest newsletter: here