Skip to content

Walks Leaflets

The Group produces its own publications to cater for a range of geological ability. These include country-wide field guides, geological booklets and guided walks leaflets to local areas of interest.

Mae'r Grwp yn cynhyrchu ei gyhoeddiadau ei hun, sy'n cwrdd â gofynion daearegwyr ar bob lefel. Mae'r rhain yn cynnwys llawlyfrau maes ar gyfer pob rhan o Gymru, llyfrynnau daearegol, a thaflenni sy'n sôn am deithiau tywys i fannau lleol sydd o ddiddordeb i ddaearegwyr.

TitleAuthorPublication / revision DateDownload Link
Barry Island-Friars Point A J Thomas2023Download
Building stones of Cardiff 1. Cardiff BayD Wellings & L Garfield2004Download
Building stones of Cardiff 2. Cathays Park to Queen Street E Robinson & T Sharpe2005Download
Building stones of Newport E Robinson2009Download
Cerrig adeiladu Caerdydd 2. Parc Cathays i Heol y Frenhines (Welsh)E Robinson & T Sharpe2006Lawrlwytho
Cribarth from Craig-y-Nos G Owen 2023Download
Cwm Craig Ddu R M Owens1991Download
DunravenS R Howe2023Download
Head of the Clydach Gorge T Sharpe1991Not Available
Llansteffan G Owen1996Download
Ogmore by Sea (English) S R Howe2023Download
Penarth Geo DetectiveC Howells2019Download
Penarth HeadRS and AJ Kendall2021Download
Penarth, Lavernock and St Mary’s Well BayS R Howe1991Download
PenwylltG Owen2023Download
Pontneddfechan G Owen 2023Download

Porth-yr-Ogof to Sgwd Clungwyn
T Sharpe 2023Download
PorthcawlS R Howe2023Download
Llanbadoc Geology TrailElen Wharton2023Llanbadoc Geology Trail