Skip to content

Walks Leaflets

The Group produces its own publications to cater for a range of geological ability. These include country-wide field guides, geological booklets and guided walks leaflets to local areas of interest.

Mae'r Grwp yn cynhyrchu ei gyhoeddiadau ei hun, sy'n cwrdd â gofynion daearegwyr ar bob lefel. Mae'r rhain yn cynnwys llawlyfrau maes ar gyfer pob rhan o Gymru, llyfrynnau daearegol, a thaflenni sy'n sôn am deithiau tywys i fannau lleol sydd o ddiddordeb i ddaearegwyr.

No.TitleAuthorPublication DateDownload Link
1Porthcawl English S R Howe1997 Download
1Porthcawl (Welsh)S R Howe1998Download
2Penarth, Lavernock and St Mary’s Well BayS R Howe1991Download
3Dunraven (1st ed)S R Howe1991Not Available
3Dunraven (2nd ec)S R Howe1998Download
3Bae Dwnrhefn southerndown (Welsh)S R Howe1998Lawrlwytho
4Head of the Clydach Gorge T Sharpe1991Download
5Cwm Craig Ddu R M Owens1991Download
6Pontneddfechan G Owen 1991Download
7Ogmore by Sea (English) S R Howe1996Download
7Aberogwr Bro Morgannwg (Welsh)S R Howe1998Lawrlwytho
8Craig-y-Nos and PenwylltG Owen1996Download
9Llansteffan G Owen1996Download
10
Porth-yr-Ogof to Sgwd Clungwyn
T Sharpe 1996Download
11Cribarth from Craig-y-Nos G Owen 1998Download
12Barry Island-Friars Point A J Thomas1998Download
13Building stones of Cardiff 1. Cardiff BayD Wellings & L Garfield2004Download
14Building stones of Cardiff 2. Cathays Park to Queen Street E Robinson & T Sharpe2005Download
14Cerrig adeiladu Caerdydd 2. Parc Cathays i Heol y Frenhines (Welsh)E Robinson & T Sharpe2006Lawrlwytho
15Building stones of Newport E Robinson2009Download
16Penarth Geo DetectiveC Howells2019Download
17Geology of Penarth HeadRS and AJ Kendall2021Download