South Wales Geologists' Association - Cymdeithas y Daearegwyr Grwp De Cymru

lecturesThe South Wales Group of the Geologists Association promotes Geology in South Wales through lectures, field meetings and publications. Membership is open to anyone with an interest in Geology.

Mae grwp De Cymru o Gymdeithas y Daearegwyr yn hyrwyddo Daeareg yn Ne Cymru trwy gyfrwng darlithoedd, cyfarfodydd maes a chyhoeddiadau. Mae modd i unrhyw un sydd diddordeb mewn daeareg ddod yn aelod.